Changelog

Build 0.2.0.23, 18-01-2002

- fixed XML-directory error.
- Now saves autosave interval and refresh interval. Also saving wether
 the timers should be active.
- Connector tab under options is now removed as it has no function in
 the current version.
- Compiles with standard Delphi 5 components and included files.
- Removed components used from the RxLib package. This package no
 longer exists, so it's time to move on. Form placement is no longer
 saved, and when choosing where to save the XML-files, the users has
 to enter the path himself.
- Cleaned up the screen for editing user details, removed unused
 information
- Now saving options when done editing them
- Inconsistency between the XML-files regarding price removed


Build 0.2.0.14, 11-05-2001

- Updated install.txt with new contact-information. This includes
 information about the new mailing list.
- Online documentation of how to compile the ASC Delphi 5 source
 Find it at http://sourceforge.net/docman/?group_id=3481
- Fixed uptime to be more detailed.
- Cleaned up code to make it more object oriented.
- Under Options it is now possible to choose where to save the .xml
 files.
- Fixed year-change bug: if any users were online during the change to
 a new year, ASC would crash (integer overflow). Fixed.
- Removed main menu options Edit | Users, as it had no real function.
 Right click on the user you want to edit instead.
- Close bill has been deactivated until I have a better way of doing
 it.


Build 0.2.0.10, 08-05-2001

- Bugfix: 4 GB user-limit removed, XML-file modified slightly (added a
 few more traffic-fields).


Build 0.1.0.100, 11-11-2000

- Programmets position og om det er maximeret etc. gemmes nu i en fil
 kaldet asc.ini.
- Det er nu valgfrit hvor XML-filerne (bills.xml og users.xml) gemmes
 på disken.


Build 0.1.0.99, 21-10-2000

- En mindre forglemmelse i users.xml filen - nu gemmes brugerens login
 også
- Dobbeltklik i forbrugslisten på en bruger, og du kan ændre dennes
 opsætning.
- Mulighed for at lukke den aktive regning for en bruger (nulstille
 tælleren)
- Aboutbox tilføjet - det er en standard-windows ting, så der er ikke
 meget interessant i den. Dog er der hjemmeside- og mail-adresse så
 det er til at få fat på mig
- Fandt en bug i regningssystemet (AmountToPay), men denne funktion er
 ikke taget i brug endnu, så buggen har ikke haft nogen betydning


Build 0.1.0.91, 20-08-2000

- XML-syntaxen rettet så filerne nu kan ses i en browser (IE)
- Ranges kan nu oprettes og ændres i options dialogen. Ændringerne
 gemmes og træder i kraft når option-siden lukkes via ok
- Trafik vises nu i MB i stedet for bytes på brugergrænsefladen
- Valgfri sortering af listen på brugergrænsefladen virker nu, incl.
 omvendt sortering
- Potentielle bugs ved ny-installering fjernet


Build 0.1.0.88, 15-08-2000

- Superstabil fejlhåndtering
- Quit-forespørgsel
- Diverse småfixes af potentielle problemer


Build 0.1.0.57, 29-06-2000

- Fikset få memory leaks - intet vigtigt
- Strengere synkronisering af events
- Flere Asserts tilføjet - skulle programmet gå ned, skriv venligst
 hele fejlbeskeden ned og send den til mig


Build 0.1.0.40, 17-06-2000

- Pænere udseende når programmet startes 1. gang uden nogen brugere
- Kraftig brug af Assert, skulle hjælpe på debuggingen
- Dele af koden simplificeret, og importeret fra build 73, som var
 stabil


Build 0.1.0.2, 07-06-2000

- Default sortering for forbrugslisten er nu rettet tilbage til at være
 UserIP - mindre ufedt at se på


Build 0.1.0.1, 07-06-2000

- Options | Ranges viser nu brugerens ranges, men de kan ikke ændres
 endnu. Der arbejdes på sagen
- I brugergrænseflade bruges nu både højre og venstre-stilning af data
- Påbegyndt mulighed for sortering i listerne, men det er stadig ikke
 helt konsistent
- Der er lavet flere checks i koden, så den skulle være mere robust
- Endnu en leak er fundet og stoppet - denne gang i autodisconnect
- F5 tilføjet som genvejstast til refresh af displayet
- Versionsnummer for programmet er nu igen med i log-filen
- AutoSignoff interval for bruger bruges nu korrekt fra
 konfigurationen - en lille smutter


Build 0.0.0.264, 26-05-2000

- Memleak fixed i refresh userlist koden


Build 0.0.0.234, 10-05-2000

- Gemning af Ranges ved nedlukning - til brug i det nye GUI
- Regning af fejlagtig gemningsperiode (10 sek til 1 time)
- Tilføjelse af mere detalje på statistik-siden
- Ny brugergræseflade (GUI), lavet af J-Cop. Tak til ham :)
- Settings er introduceret, men ikke færdig implementeret - så nogle
 få ting i programmet kan man pille ved, men ikke så meget endnu -
 desuden gemmes ex. de valgte intervaller ikke endnu.
- Brug af den enkelte bruger's private minut og MB-pris, så alle kan
 have forskellige takster
- Rettelse af users-xml-filen så det nu er nemmere for almindelige
 dødelige at finde ud af hvilken bruger der er tale om (rettelse af
 ip fra cardinal til dot-notation)


Build 0.0.0.227, 05-05-2000

- Configuration side tilføjet (vælg netkort indtil videre)


Build 0.0.0.226, 04-05-2000

- Gemning af aktivitetslog og brugere hver time
- De såkaldte BillLines, som er information om et enkelt login/logud
 for en klient gemmes ikke længere. Dette skaber et mindre
 hukommelsesforbrug over tid
- Uptime for programmet måles nu ikke kun i timer, men også dage
- Optimering af indhentede data, så det er en løbende sammentælling
 (en Bill genbruges i stedet for at der skabes en ny hver gang
 programmet køres)
- Semaforbeskyttelse af centrale data i programmet som tilgås
 asynkront - skulle kunne forhindre skumle crashes som sker på
 uforklarlige tidspunkter
- Programmet crasher ikke længere i opstarten hvis users.xml og
 bills.xml ikke eksisterer


Build 0.0.0.205, 27-04-2000

- Liste af brugere sorteret efter IP i stigende orden
- Gemning/hentning af brugere i en .xml fil (users.xml)
- TBill er blevet persistent, hvilket vil sige, at forbrug gemmes fra
 gang til gang
- Ændring af sammenregningsmetoden for trafik og onlinetid - et par
 ms. hurtigere.. Men nu understøtter det persistente data


Build 0.0.0.186, 25-04-2000

- Statistik side i programmet for de nysgærrige
- Nedluknings-bug rettet - ville i sjældne tilfælde crashe computeren
 når programmet lukkes
- Mere brugbar info i forbindelse med ukendte pakketyper -
 der bruges OutputDebugString for de interesserede


Build 0.0.0.170, 21-04-2000

- Ny install.txt, bedre struktureret, mere information.
- Generel oprydning af koden, endelig klargøring til autosignon
- Tidsvisning for autosignon rettet


Build 0.0.0.104, 23-02-2000

- Det var lykkedes mig at tilføje en ny 24/01 bug, altså at programmet
 kunne finde på at gå ned i dette tidsrum. Skulle være rettet.
- Bruger versionsnummer i tidslog og errorlog, så korrekt debugging er
 nemmere.

Build 0.0.0.98, 17-02-2000

- Måling af onlinetid, incl. udregning af pris
- Få rettelser af den interne logik
- Brugere gemmes i reg.db. og hentes ved opstart
- Log-gemnings funktionaliteten rettet - skulle nu opføre sig pænt når
 programmet ikke har været gået ned.
- Programmet Dr. Watson sættes til at starte automatisk - går et
 program derefter ned på computeren, gemmes automatisk en log.
- Exefilen hedder nu asc.exe - lidt mere sigende.

Build 0.0.0.73, 14-02-2000

- Valgte netkort gemmes når programmet afsluttes, og vælges når det
 starter op igen. Også selv om 2 eller flere installerede netkort har
 samme driver-navn.
- Tydelig markering af hvornår programmet har været genstartet i
 loggen.
- Flyttet data i reg-databasen så det er uafhængigt af hvilken bruger
 der er logget ind.
- Versionsnummer på programmet kan nu ses i titellinjen.
- Har en person haft traffik indenfor de sidste 5 sekunder står der
 "Online: 1" ud for ip'en. Forløber til autoconnection. 
- Listen af brugere er nu sorteret efter IP

Build 0.0.0.31, 30-01-2000

- Mulighed for at have flere netkort med samme driver, og stadig vælge 
 det rigtige

Build 0.0.0.26, 30-01-2000

- Autostart med konfigurerbart netkort (se i .reg filen)
- Grundet lidt problemer med logikken i gem-log knappen er den nu
 disabled - log gemmes automatisk hver time og når programmet afsluttes
- Har taget en Profiler i brug, og har optimeret på koden noget
- Fixet seriøs memory leak - mistede hukommelse hver gang der kom en
 pakke

Build 0.0.0.13, 07-01-2000
- Mere præcis logning af flowet i programmet og rapportering af fejl
- Herunder meget større brug af error.log
- Retning af 24:00/01:00 fejlen - .11 ville gå ned i dette tidsrum
- Tilføjet starttidspunkt for programmet, så logningen giver mere
 mening

Build 0.0.0.11, 06-01-2000
- Rettet log gemnings interval (fra 1 sek til 60 minutter)
- Listen med traffik opdateres kun hvert 10. sekund nu
- Tilføjet lidt kommentarer på GUI
- Udregning af pris for traffik
- Mulighed for konfiguration af ranges - se .reg-filen, og husk at
 køre den først! Spørg evt. hvis formatet er uklart
- Logning af fejl når programmet går ned i filen error.log
- Har scoutet efter den mystiske gå-ned-efter-10-15-minutter fejl, men
 jeg har ikke fundet den...


Build 0.0.0.10, 04-01-2000
- Simpel logning, med tagen højde for crashes... Dog ikke på en pæn måde...
- Pænere formattering af output til skærmen
- Lidt mere brugervenlig gui, resizer bedre
- Tilføjet summen for antal overførte bytes til gui (Homer)

*** Alpha testing ***

Pre-alpha

Alle klasser til logning designet og realiseret, men ikke testet. 

Last updated: 10/Feb/2001